Frivillige medarbejdere

Museet bestyrelse består af 7 medlemmer fra bestyrelserne i Støtteforeningen og Lokal Historisk Arkiv samt en museumskyndig.


Museet bliver vedligeholdt af mandagsholdet, der består af 25 - 30 personer. Det er en blandet flok af håndværk med interesse for museet og det sociale samvær.
Alle rundvisere og cafepasser er også frivillige.